Ugrás a tartalomhoz

Igaz, hogy veszélyes anyagokat tartalmaznak az eldobható pelenkák?

2021. jún. 08.

Az eldobható babapelenkáknak jelenleg csupán általános biztonsági követelményeknek kell megfelelniük, nincsenek rájuk vonatkozó speciális előírások az Európai Unióban. 2019-ben elindult viszont egy eljárás, amelynek a célja, hogy korlátozzák bizonyos káros vegyi anyagok (formaldehid, dioxin, furán, PCB és PAH) jelenlétét az egyszer használatos pelenkákban.

A címben feltett kérdés nagyon bonyolult. Nincs egyszerű válaszunk.

Valóban lehetnek egészségre ártalmas anyagok a pelenkákon – ezt a gyártók sem vitatják. Ugyanakkor nagyon-nagyon kis mennyiségben, szennyeződésként vannak jelen ezek az anyagok, nem pedig szándékosan hozzáadott adalékként. Milyen hatásuk lehet bababőrön át felszívódva az első életévekben? Nos, ezt sajnos nem nagyon lehet megmondani, mert hiányoznak a hosszú távú hatásokat felmérő tanulmányok.

A jelenleg zajló korlátozási folyamat ott tart, hogy az érintettek véleményezhetik az előterjesztést és kutatási anyagokat. Többen kifogásolták, hogy irreálisak a kiinduló adatok, bonyolult és nehezen követhető a kockázatelemzés, vagy azt, hogy nincs olyan laboratóriumi hálózat, amely ilyen kevés szennyező anyagot ki tudna mutatni. Eléggé szétszedték a beadványt, és mivel a széles körből érkező vélemények több ponton egybecsengenek, valószínűleg nem alaptalanul.

Ugyanakkor érdemes számításba venni, hogy milyen érdekek vezérlik a vitához hozzászólókat. A politikusoknak számít, ha a választóik 5-10%-kal drágább pelenkát kell vásárolniuk egy szigorúbb szabályozás miatt. A pelenkagyártók pedig állítják, már így is mindent megtesznek a biztonságos gyártási körülményekért.

A jelenleg zajló szabályozási eljárásról részletes információk találhatók az Európai Unió vegyi anyagokkal foglalkozó ügynöksége, az ECHA oldán. Ezekből a szakmai anyagokból szemlézett és fordított nekünk Szabó Krisztiánné Ancsa, a Green English szakfordítója.

Milyen korlátozni kívánt vegyi anyagok lehetnek a pelenkákban?

Az ANSES, a Francia Élelmiszerügyi, Környezetvédelmi, Munkaegészségügyi és Munkaügyi Ügynökség vizsgálata hívta fel a figyelmet a pelenkákban található az emberi egészséget és környezetet veszélyeztető anyagokra, majd 2019 szeptemberében Franciaország jelezte az uniós hatóság felé korlátozási igényét a pelenkákban lévő hat különböző vegyi anyaggal kapcsolatban. (Egy évvel később a franciák tagállami szinten már be is vezették a korlátozásokat.)

Ezek az anyagok a következők:

1. Formaldehid

A formaldehid szerves vegyület, szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, színtelen, szúrós szagú anyag. Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Hivatala 2004-ben emberi rákkeltő hatású anyaggá minősítette. A formaldehid mindenhol előfordul a környezetben. Bőrirritációt okozhat, bőrrel való érintkezéskor vagy szájon át bejutva a szervezetbe károsítja a szöveteket, rákkeltő, mutagén, vagyis károsítja az emberi örökítő anyagot.

2. PAH-vegyületek(policiklusos aromás szénhidrogének)

Az égéstermékben találhatóak meg, rákkeltőek, mutagének, vagyis károsítják az emberi örökítő anyagot.

3. PCB-k (poliklórozott bifenilek)

Feldúsulva az élő szervezetben, különösen az anyatejbe bejutva veszélyesek. A levegőből, bőrön át felszívódva vagy a táplálékkal is bejuthatnak az élő szervezetbe. Májra, immunrendszerre, idegrendszerre, szaporodásra, anyagcserére és a hormonháztartásra kifejtett hatásuk bizonyítottan káros. Bőrirritációt és daganatot is okozhatnak.

4. Dioxinok

Felhalmozódhatnak a zsírszövetekben, rákkeltő hatásúak és az immunrendszer működését károsítják, számos autoimmun betegség okozói, káros hatással vannak a szaporodásra, az idegrendszerre, az anyagcserére és a hormonrendszerre is.

5. PCDD-k (poliklórozott dibenzodioxinok)

Hasonló a hatásuk a PCB-k hatásaihoz.

6. PCDF-ek (poliklórozott dibenzofuránok)

Hasonló a hatásuk a PCB-k hatásaihoz.

Hogyan kerülhetnek veszélyes anyagok a pelenkákba?

Az egyik legismertebb pelenkagyártó azt írja honlapján, hogy cégük „nem ad hozzá termékeihez semmilyen nem kívánatos anyagot.” Majd ezt követően felsorolják többek között a most korlátozási eljárás alá került anyagokat. Valóban, fontos leszögezni, hogy az eldobható pelenkákban lévő kémiai anyagok vagy anyagcsoportok nem akaratlagosan hozzáadott anyagok, azok mindegyike a gyártás, csomagolás során odakerült szennyeződésként van jelen a vizsgált termékekben.

Az népszerű márka oldalán ugyanakkor elismeri, hogy e szennyezők pelenkáikon is megtalálhatóak. „Ezen anyagok egy része jelen van a környezetünkben, és ezért nyomokban megtalálható mindennapos termékek széles körében, a pelenkáktól a csapvízen át az élelmiszerekig” – írják.

Az eltávolításukra számos lehetőség kínálkozik, melyek lehetnek megelőző intézkedések vagy alternatív megoldások. Például a nyersanyagok alapos átválogatása, a ragasztóanyagok cseréje, a festékanyagok- és nedvességjelzők eltávolítása, klórmentes papíripari rostanyag használata, a beltéri levegő szennyezőanyagának eltávolítása stb. Azonban itt is vannak bizonytalan tényezők: nem mindig lehet tudni, honnak származnak a szennyezőanyagok, vagy még hiányoznak információk a lehetséges alternatívákkal kapcsolatban.

Technológiai fejlesztések, áremelés

A gyártási technológia megváltoztatásának ára lesz. A gyártók azt állítják, hogy legalább 2 évre van szükség a technológiai változtatásokhoz. A fogyasztóknak pedig mindez kb. 0,2-0,3 euro többletköltség pelenkánként, ami körülbelül 2-10%-os áremelkedést jelentene a gyakorlatban.

Tudományosan

A vizsgált anyagoknál a toxicitási egyenértékben kifejezett koncentráció határértékei egy pelenkára vonatkoztatva:*

        formaldehid: 2,1×10-1 mg/kg

        PCDDk, PCF-k: 7,0×10-10 mg/kg

        PCB-k: 4,9×10-5 mg/kg       

        PAH vegyületek: 3,7×10-6 mg/kg

*A határértékek a legfiatalabb korosztályra, a 0-6 hónapos babákra vonatkoznak. A fenti határértékek megállapításánál figyelembe vették a kisbabákra kifejtett kémiai anyagok általi hatásokat. Problémát okoz viszont az egységes analitikai módszer hiánya, valamint az, hogy a fentiek csak feltételezéseken alapulnak.

Összehasonlításként: a ruházati termékeken körülbelül a formaldehid körülbelül százszoros mennyiségben lehet jelen.

A kockázatértékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgált termékekben lévő vizsgált anyagok az adott korcsoportra milyen lehetséges hatást gyakorolnak. Az általános kockázat-értékelési eljárás négy lépéstől áll:

1. a veszély, 
2. dózis-válasz viszony,
3. az anyagnak vagy anyagoknak való kitettség és
4. a kockázat.

Azok az anyagok minősülnek veszélyesnek, amelyek a velük való érintkezés vagy nekik kitettség során káros hatást fejtenek ki a szervezetre. Referencia értéknek azt az értéket vehetjük, ami a toxicitásra vonatkozó DNEL érték korrigálva a biológiai hozzáférhetőség értékkel. A DNEL (a becsült hatásmentes koncentráció) értékkel határozzák meg a veszélyes anyagok egészségre gyakorolt hatását. A biológiai hozzáférhetőség pedig a vegyi anyagok azon mennyisége, amely ténylegesen kioldódik egy termékből, de nem biztos, hogy az emberi test felszívja.

Ugyan, ma már minden rákkeltő… Mi a konklúzió?

Hogy károsak-e az eldobható pelenkák az egészségre, vagy csak amennyire az összes többi környezeti tényező a babánk körül, a levegő, a táplálék vagy a játékai, azt sajnos jelenleg még nem tudjuk megítélni biztosan.

Az ECHA dokumentációja szintén óvatosan és homályosan fogalmaz:

Az emberi egészségre gyakorolt hatásnál fontos megemlíteni a mennyiségi értékelés hiányát: nem készült epidemiológiai tanulmány, nincsenek adatok arra, hogy a kisbabáknál pontosan milyen betegségek hozhatóak összefüggésbe a kémiai anyagokkal, valamint nem állnak rendelkezésre gyakorisági adatok sem.

Mindezek ellenére megállapítható, hogy a vizsgált veszélyes kémiai anyagok bizonyítottan különböző súlyos, lappangó betegséget okoznak mint pl. daganat, terméketlenség, bőrirritáció, allergia, belső elválasztás zavarának betegségei.

A korlátozás az európai kisgyermekek 90%-ának (14,5 millió gyermek) egészségét védi. A korlátozó intézkedés lehetővé teszi a veszélyeztetett népesség védelmét és a generációk közötti egyenlőséget.

Bízunk benne, hogy a korlátozási folyamat végére, néhány hónapon belül lesz megbízhatóbb információnk a témáról, és az uniós hatóság gyors, megnyugtató választ is ad kérdésünkre.